top of page

5'S

5’s – organització, ordre, neteja, control i disciplina

 

 

La tècnica de les 5’s consta de l’aplicació d’unes disciplines bàsiques amb l’objectiu de disposar d’una àrea de treball on podem ser més eficients, més eficaços i treballar-hi de forma més còmode.

 

 

Cal tenir clar que l’aplicació de les 5’s requereix un canvi de mentalitat cap a actituds que estaran estretament relacionades amb la qualitat del producte fabricat, l’eficàcia dels nostres processos i operacions, la moral dels nostres treballadors, les relacions laborals i l’extensió d’activitats de millora.

 

 

Mitjançant les 5’s, a part de millorar el nostre entorn de treball,  aconseguirem:

 

  • Disminuir el risc de cometre errors comprometent la qualitat del producte

  • Farem les operacions i accions diàries de forma més ràpida, eficient i còmode

  • Disminuirem les averies i incidències als equipaments de planta

  • Serà fàcil distingir “què està bé” de “què està malament”

  • Generarem un sentiment d’orgull del lloc en que es treballa

bottom of page