top of page

TPM

TPM- Manteniment Productiu Total 

 

 

El TPM és una tècnica que s’implementa per tal de millorar l’efectivitat global dels equips i màquines.

 

Aquesta tècnica té una especial aplicació en aquelles empreses on la producció es veu afectada per parades continues de maquinària que minven la disponibilitat i eficiència dels equips.

 

 

 

L’aplicació del TPM té 3 objectius:

 

 • Millorar la disponibilitat de la maquinària – “0” averies

 • Millorar la qualitat del producte fabricat – “0” defectes

 • Millorar la seguretat del personal que hi treballa – “0” accidents

 

 

 

El TPM persegueix:

 

 • Desenvolupar un sistema de manteniment autònom, que executat des de producció faci que en gran part de les intervencions de manteniment senzilles no sigui necessari l’ús de l’equip especialitzat de manteniment

 • Compartir la responsabilitat del bon funcionament dels equips instal·lats

 • Trencar la norma de “jo faig servir la màquina, tu la repares”

 • Implicació de tots els departaments i tots els nivells en el manteniment i l’efectivitat dels equips de planta

 • Augmentar el coneixement de tot el personal i de l’empresa sobre els equipaments que té instal·lats

 • Treball de millora en grups petits de forma autònoma

   

bottom of page