top of page

SMED

SMED – Metodologia de reducció de temps de canvi de producte 

 

 

La tècnica d’SMED té l’objectiu de reduir el temps de parada de màquina que s’utilitza per tal de passar de produir un producte “A” a produir un producte “B”.

 

 

Actualment les empreses disposen d’uns processos de canvis de producte: poc estandarditzats, poc optimitzats, costosos, i que necessiten habilitats d’operaris especialitzats. Això és degut a que anteriorment la freqüència de canvis a les màquines era molt baixa, i per tant la penalització de la producció d’aquestes parades tenia un impacte petit.

 

En el món actual, que ha deixat de produir en grans lots i on les entregues són més petites i freqüents, la freqüència de realització de canvis de tipus ha incrementat, incrementant la penalització a la producció degut a les llargues parades de maquinària per realitzar els canvis.

 

 

L’aplicació de l’SMED té una incidència en tres camps bàsics per la generació de valor al client: QUALITAT, SERVEI I COST. Permet

:

 

  • Reduir el temps de parada de màquina per canvi de producte

  • Estandardització del procés de canvi (no depèn de qui el realitza)

  • Millora dels ajusts de màquina

  • Augment de l’ergonomia del lloc de treball

  • Eliminació d’activitats innecessàries

bottom of page