top of page

millora continua - lean management

La millora contínua és una estratègia de gestió que pretent transformar les organitzacions. Aquesta transformació comporta un canvi que té l’objectiu de generar més Valor amb menys Recursos a les empreses.

 

L’aplicació d’aquesta estratègia es sustenta sobre dos pilars bàsics: un canvi en la mentalitat i cultura de l’empresa que integra tots els membres de l’empresa en l’assoliment de les millores, i l’aplicació de tècniques de metodologia LEAN que encaminaran a l’organització a assolir el canvi desitjat.

 

 

La millora contínua es pot definir amb les següents frases:

 

 • Una nova forma de DIRIGIR i gestionar

 • Utilització del talent de TOTS els membre de l’empresa

 • Adaptabilitat al CANVI i a la demanda

 • Una nova forma de LIDERAR

 • Creació d’una SISTEMÀTICA de treball eficient

 • Una nova forma de PENSAR

 • Aportar VALOR  al client

 • Millora d’ESTÀNDARDS

 • Augment de la FIABILITAT dels processos

 • Reforç de la COMPETITIVITAT de la companyia

 • ...

bottom of page