top of page

un cop de mà?

Tens una punta de feina que el teu departament d'eginyeria no pot assumir? T'oferim serveis d’enginyeria de procés per cobrir aquestes necessitats puntuals per tal de poder donar curs als projectes pendents sense que es dilatin els timmings, i sense perdre qualitat de gestió i execució de projecte.

 

Treballarem conjuntament amb el teu equip de projecte i si es necessita ens hi integrem per tal de donar la solució necessaria i a mida que el projecte necessita.

 

Et podem oferir suport en:

 

 • Industrialització de nous productes o processos

  • Disseny de maquinaria i utillatges a mida

  • Definició d’especificacions per nova maquinària

  • Suport en la definició i elaboració de lay-outs, busca de proveïdors i pressupostos

  • Equilibrat de línies de producció

 

 • Elaboració de plànnings analítics i gràfics

 

 • Projectes d’inversió

 

 • Canvis de lay-out

  • Suport en la definició i elaboració de lay-outs

  • Suport en la execució del canvi de lay-out a planta

  • Càlcul de fluxes de material i recorreguts

 

 • Implantacions de maquinària

  • Suport en la definició i elaboració de lay-out

  • Suport en la definició de subministraments de màquina

  • Disseny d’utillatges per cobrir tota la gamma necessària

  • Suport en l’execució de la implantació i la posada en marxa de màquina

  • Elaboració d'instruccions de treball i condicions de fabricació

 

 • Implantació de mètodes de millora contínua

 

 • Necessitat de millora en el camp de reducció de cost d’utillatges i consumibles

bottom of page