top of page
AREA DE FORMACIÓ

DISC

DISC és un model, una metodologia d'anàlisi conductual de les persones. Aquesta metodologia ens permet identificar quin és el nostre estil de comportament i quin és el de les persones amb qui ens relacionem.

 

Aquest coneixement permet eliminar barreres de comunicació, adaptar-nos a l'estil conductual dels altres, i ens ajuda a desenvolupar una comunicació més efectiva.

DISC és una eina àmpliament utilitzada en el camp empresarial per lideratge d'equips i per selecció de personal. En el camp de l'esport, DISC es converteix en una eina molt potent de gestió de l'equip i dels esportistes.

 

Millora Continua - Lean Manufacturing

Desitges implantar estratègies de Lean manufacturing i necessites formar al teu personal?

 

Realitzem jornades formatives amb la missió de formar tècnics que aprenguin la metodologia per desenvolupar projectes de millora contínua.

 

Formació en metodologies Lean:

 

 

Potenciació d'equips

Necessites que les persones que tens a càrreg funcionin realment com un equip?

 

Necessites que a més de ser un grup de persones funcionin com un equip d'alta eficiencia? 

 

Vols millorar-ne la cohesió i els resultats?

 

Necessites preparar al teu personal i els seus caps per afrontar un projecte nou?

 

El treball en equip ofereix avantatges clau en l'assoliment dels objectius de les empreses. Ara bé, aconseguir que els treballadors funcionin com un equip moltes vegades no és feina fàcil.

 

La majoria d'empreses disposen de grups de gent que treballen junts, però només en proximitat.

 

T'ajudem formant el teu personal per tal de convertir els grups de gent en equips eficients, basats en la cooperació, la col·laboració, la confiança, i la orientació als objectius desitjats.

 

 

 

 

 

bottom of page